Kurumsal Yaratıcı Problem Çözme Atölyesi

Farklı sektörlerde hizmet veren kurumlarda verimi, iş/hizmet kalitesini arttırmak ve yaratıcı, kârlı çözümler üretmek amacıyla farklı düzeylerde ..

Kurumsal Yaratıcı Düşünme Beceri Geliştirme Atölyesi

Farklı sektörlerde çalışanların Yaratıcı düşünme becerileri geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları veya eğitim atölyeleri düzenlenmektedir..

Yaratıcı Düşünme Öğretim” Öğretmen Eğitim Atölyesi

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri için öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme yöntem ve tekniklerini içeren eğitim atölyeleri…

Okuma, yazma ve dikkat geliştirme eğitimi

İlkokul 1-4 sınıf öğrencilerine yönelik okuma ve yazmada güçlü yaşayan öğrencilere yönelik tespit ve destek eğitimi uzman kişiler tarafından verilmektedir….

Okullara Eğitim Danışmanlığı

Yaratıcı düşünme becerisini müfredat temelli veya müfredattan bağımsız olarak uygulamak üzere proje geliştirilmekte ve uygulanmaktadır..