KURUMSAL EĞİTİM, KONFERANS VE SEMİNERLER

Şirketlerin çalışanlarının psikoloji ve eğitim alanında iş geliştirme ve insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik eğitimler

1.UZMANLARA YÖNELİK TEST EĞİTİMLERİ

Testler kısmında yer alan tüm testler için lisansüstü tezler veya araştırmalarda ölçek ihtiyacı olan bilim insanlarına yönelik eğitimler bireysel veya grup şeklinde düzenlenen eğitim atölyeleri

2.ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK BİREYSEL DESTEK EĞİTİMLERİ

  1.ÖZEL EĞİTİM (ÖĞRENME BOZUKLUK VE EKSİKLİKLERİ TEMELLİ DESTEK    EĞİTİM)

Öğrenme bozukluğu veya yetersizliğine sahip çocuklara yönelik bireye özgü        planlanmış eğitimler

  2.ÜSTÜN YETENEKLİ DESTEK EĞİTİMİ

Düşünme, yaratıcılık, dikkat, hafıza, strateji geliştirme gibi üst düzey bilişsel      becerileri geliştirmeye yönelik eğitimler

  3.YARATICILIK VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİTİMLERİ

Yaratıcı düşünme  ve eleştirel alt becerilerini geliştirmeye yönelik grup veya      bireysel eğitimler

  4.PROJE  YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Yetişkinlere yönelik proje yapma ve proje  yürütme becerilerini geliştirecek        eğitim atölyeleri