Ayşe Esra Aslan

Meslek seçimi insan hayatını belirleyen önemli bir karar. Benimde meslek olarak eğitim bilimleri ile başlayan lisans eğitimin üzerine psikolojik danışma ve psikoloji gibi bazı ilavelerle zenginleşti. Bugün için kendimi eğitim psikoloğu olarak tanımlıyorum.

Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktayım. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde yaratıcı düşünceli bireylerle çalışmaya başladım.

İlgili yayınlar:

  • Ayşe Esra Aslan   (1990). Yaratıcı Düşünceli Ergenlerin Danışmanlığa İhtiyaç Duydukları Problem Alanları Üzerine Bir Araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Aslan, A. Esra (1994). Yaratıcı Düşünceli Bireylerin Psikolojik İhtiyaçları. (Yayınlanmamış Doktora Tezi).  Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Aslan, A. E.(1990). Yaratıcı Düşünceli Ergenlerin Psikolojik İhtiyaçları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi  Eğitim Bilimleri Dergisi. 2, 21-26. http://edergi.marmara.edu.tr/maruaebd/article/view/1012000820

Tezlerimde ortaokul ve üniversite düzeyindeki yaratıcı bireylerin psikolojik ihtiyaçları ve psikolojik danışmaya ihtiyaç duydukları problem alanları üzerine çalıştım.  Doktora sonrası Torrance Yaratıcı Düşünme Testleri’nin Türkçe versiyonunu oluşturmak üzere anaokulundan yetişkin yaş düzeyine kadar testlerin tüm formları için yurtiçi ve yurtdışında yayınlar yaptım. Torrance Testi’nin yasal sözleşme ile tüm basılı versiyonları için tek Türkçe formları  telif hakkı sahibiyim.

İlgili yayınlar:

  • Aslan, A.  Esra., & Puccio, Gerard. (2006). Developing and Testing A Turkish Version of Torrance Tests of Creative Thinking: A Study of Adults. Journal of Creative Behavior, Massachusetts:40 (3), 163-178.   ISSN:2162-6057
  • Aslan, E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Türkçe Versiyonu. İstanbul: M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 14:19-40. http://edergi.marmara.edu.tr/maruaebd/issue/view/1012000130
  • Aslan, A.  Esra. & Puccio, Gerard. (2006). Developing and Testing A Turkish Version of Torrance Tests of Creative Thinking: A Study of Adults. Journal of Creative Behavior, Massachusetts:40 (3), 163-178.   ISSN:2162-6057
  • Aslan, A. Esra. (2004). Torrance Tests of Creative Thinking (Form A) Nursery Age Level Turkish Version. In 1st international pre-school education conference. Istanbul: Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği ve Yapa Kültür Yayınları.

 

Testi tez veya benzeri bilimsel yayınlarında kullanmak isteyenler  için 10 yılı aşkın süredir atölyeler düzenlemekteyim. Eğitimler kısmından yaratııclık testlleri ile atölyelere ulaşabilirsiniz.

Test adaptasyonu dışında iki ayrı önemli proje gerçekleştirdim. Birincisi 1997-99 yılları arasında Yüzyıl Işıl Okulları’nda Müfredata bağlı yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme programı oluşturup uyguladım. Bu yaş düzeyinde ve sürekli ilk Türkçe programdı. Bunun yayını Creative Education Foundation’dan burs alarak Amerika Birleşik Devletleri’nde tebliğ sundum.   İkinci yaratıcı düşünme programını yine danışmanı olduğum Fen Bilimleri Okulları Yakacık şubesinde düzenledim ve uyguladım Bu program düzenlemesini de bir yurt dışı kongre tebliğ olarak Prag’da sundum ve düzenleyen kurum tarafından bir kitap bölümü olarak bunu yazmaya davet edildim.

İlgili Yayınlar

En keyif aldığım çalışmalardan bir tanesi de Marmara Üniversitesi klüp çalışması olarak düzenlenen Rehberlik ve Psikolojik Danışma etkinliklerinden birinde mezun olmuş alan çalışanları ile bir sömestre boyunca yaratıcı düşünme becerileri geliştirme atölyesi yapıp sonrada kendi özgün rehberlik servislerinde farklı yaş çocukları için uygulanabilecek etkinlikler geliştirmekti. Bu klüp etkinliğindeki çalışmamız iki kitap bölümü halinde yayınlandı.

İlgili yayınlar

  • Aslan, A. E. (2004). Yaratıcılık. Psikolojik  Danışmanlık ve Rehberlikte Çocuk ve Aile içinde. Beyza Bölükbaşı . (Editör). İstanbul: Hayat Yayınları. ISBN: 9756218118.
  • Aslan, A. E.; Keskin, Aysel; Sarı, Cem; Tükenmez, Erkan; Ferad, Gülşen; Dinçer; Murat; Aydoğdu, Ömer; Sarıbay,Tuba. (2004). Çocukta yaratıcılığı Geliştirmeye yönelik etkinlikler. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikte Çocuk ve Aile içinde. Beyza Bölükbaşı. (Editör). İstanbul: Hayat Yayınları. ISBN: 9756218118.

Arada geçen yıllarda yetişkinlerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik atölyeler geliştirdim ve uyguladım. Bazı kurumların işe alımında yaratıcı düşünme becerileri ve diğer bilişsel yetilerinin ölçümü projelerini yürüttüm.

Son yıllarda üstün yetenekli ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklar üzerine çalışmaktayım. Bireysel yaratıcı düşünme atölyeleri dışında çeşitli kurum ve kuruluşların çalışanlarına konferans ve yaratıcı düşünme, yaratıcı problem çözme atölyeleri düzenlemekteyim. Psikolojik danışma ve Rehberlik alanındaki diğer bazı konularda da çalışmakla birlikte yaratıcı düşünme konusunda çalışmanın ayrı bir keyif ve kendimi geliştirme aracı olduğunu söylemek isterim.

Ayşe Esra Aslan