Torrance Yaratıcı Düşünme Testi

E.Paul Torrance tarafından ilk nüshası 1966 yılında geliştirilmiş ve son kez de 1984 yılında revize edilmiştir. Uluslararası ölçekte en fazla kullanılan …

ARORA Genel Zekâ Testi

Test okul öncesinden yetişkin yaş grubuna uygulanabilmektedir. Kullanımı uzmanlık gerektirmektedir. Testin orijinali Yale Üniversitesi …

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)

Sözel ve performansa dayalı olarak zekâyı uluslararası düzeyde ölçen bir zekâ testidir. Uygulaması ve değerlendirilmesi sertifikalı uzmanlar

TillS Öğrenme Güçlüğü Testi

Tills testi çocuğun okuma ve yazma güçlüğünü kaynaklarını keşfetme ve bireysel eğitim planı hazırlamaya olanak vermektedir. Uygulama ve değerlendirme sertifikalı uzmanlar tarafından