Okullara danışmanlık ve yaratıcı düşünme becerisi geliştirme eğitimleri

Danışmanı ve proje hizmeti

 

 

Yaratıcı düşünme eğitimi özel uzmanlık gerektirmektedir. Bu danışmanlık türü her eğitim seviyesine göre öğrencilerin gelişim özellikleri ve müfredat kazanımları dikkate alınarak hazırlanan yaratıcı düşünme programların uygulanmasını ve öğrenci gelişiminin takibini içermektedir. Her okulun ihtiyaçlarına, misyon ve vizyonuna göre özel proje şeklinde hazırlanıp öğretmenler ve yönetim ile işbirliği içinde uygulama yapılması esas alınmaktadır. Aşağıda önceki uygulama türleri ve referanslar yer almaktadır. Detaylar için esra.aslan@istanbul.edu.tr   adresine yazınız.

 

 

FAALİYETİN ADI Yaratıcı düşünme eğitimi için okullara  danışmanlık
KONU Farklı yaş seviyeleri için yaratıcı düşünme becerisini geliştirecek  eğitim materyali ve ortamı düzenleme konusunda  proje geliştirmek ve uygulamak
SÜRE İhtiyaca bağlı olarak kurum ile birlikte karar verilmektedir.  Haftada belli gün ders veya tüm ders içeriklerine entegre edilmiş  eğitim projeleri geliştirilebilmektedir.

1 ile 3 gün arasında eğitim düzenlenebilmektedir.

DENEYİM  İlköğretim müfredatına bağlı ve müfredattan bağımsız iki ayrı proje geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu uygulamaların bilgileri uluslararası bilimsel makale şeklinde yayınlanmıştır.
DANIŞMANLIK  HAKKINDA KISA BİLGİ Farklı eğitim basamaklarının müfredat kazanımlarıyla bütünleşmiş, kurum kültürüne bağlı öğretmenlere işbirliği ile yürütülecek yaratıcı düşünme becerisini geliştirici projeler üretilmesi ve uygulanmasını içermektedir.

Kurumun  istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak  tüm müfredatı içeren  eğitim modellemesi yapılabilirken müfredata paralel ders etkinliklerinin dışında atölye çalışmaları şekilde bir modelleme yapılması da mümkündür.

PROJE  KAZANIMLARI ·       yaratıcı düşünce  ve alt becerileri

·       Türk eğitim sistemine uygun yaratıcı düşünme eğitim modellemesi oluşturulmaktadır.

YARATICI DÜŞÜNME ÖĞRETİMİ” ÖĞRETMEN EĞİTİM ATÖLYESİ

İlkokul ve ortaokul öğretmenleri için öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme yöntem ve tekniklerini içeren  eğitim atölyeleri düzenlenmektedir.

Süre ve içerik okulun ihtiyaçlarına bağlı olarak düzenlenebilmektedir.  Atölye içeriğinin ana temaları şunlardır:

 • Yaratıcılık kavramı oluşturma
 • Yaratıcı öğrenciyi tanıma
 • Yaratıcı ürün geliştirme teknikleri
 • Yaratıcı eğitim ortamı oluşturma
 • Yaratıcı düşünme sürecini yönetme
 • Yaratıcı ürün değerlendirme
 • Yaratıcılık ölçümü
 • Yaratıcı düşünme etkinlik örnekleri

 

Yaratıcı düşünme atölye katılımcılarının kendi yaratıcı düşünme becerileri hakkında farkındalık kazandırmak ve yaratıcı sınıf liderliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Atölye uygulamalı öğretim formatında yürütülmektedir.

Eğitimler yüz yüze ve online düzenlenebilmektedir.

Referanslar

 • Yüzyıl Işıl Okulları
 • TED Gaziantep Koleji
 • TED Malatya koleji
 • TED Kayseri koleji
 • TED Ankara
 • TED Zonguldak Karabük Koleji
 • TED Antalya Koleji
 • TED Mersin Koleji
 • TED Polatlı Koleji
 • TED Konya Karaman
 • Fen Bilimleri Okulları

 

 

 

 

5.YARATICILIK ALGISI TESTİ

Test 1998 yılında J. Khatena ve E.P. Torrance tarafından geliştirilmiştir. 6-17 yaş arasındaki normal ve üstün yetenekli öğrencilere uygulanabilmektedir. Ayrıca  18 yaş üstü yetişkinden oluşan geniş bir örneklemden veri toplanmıştır.

Türkçe versiyonu geliştirilmiştir. İki alt bölümden oluşan hızlı ve kolay cevaplandırılabilen bir yaratıcı düşünme testidir. Ne tür bir insansınız”  “Kendim hakkında bir şeyler alt boyutlarıdır. Bireysel ve grup testi olarak uygulanabilmektedir