Yaratıcı düşünme becerisini müfredat temelli veya müfredattan bağımsız olarak uygulamak üzere proje geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Müfredat temelli yaratıcı düşünme programında Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı ve kazanımları ile program hedefleri uyumlandırılmaktadır. Müfredat bağımsız başlıklı yaratıcı düşünme proje modelinde de öğrenciler yaş ve zihinsel gelişim özellikleri esas alınmaktadır….  Her ne kadar müfredat bağımsız olsa da dolaylı olarak üniteler ve kazanımlara paralel  yaratıcı düşünme program hedefleri  seçilmektedir.

Prof. Dr. Aslan tarafından daha önceki yıllarda 3 yıl  süre ile iki ayrı özel okulda bu iki modelde denenmiştir. Müfredat bağımlı yaratıcı düşünme eğitim projesi Yaratıcı Düşünme Vakfı’nın eğitim destek bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde uluslararası kongre tebliği olarak sunulmuştur.

Aslan, Esra. (1998). Creativity Education, 10th International

Creativity and Innovation Network  Conference, Cincinnati, Ohio:

 

İkinci çalışma 2016-17 yılında yine bir özel okulda yaratıcılık atölyesi şeklinde bağımsız bir ders olarak yürütülmüştür. Bu çalışmanın modellemesi yine uluslararası bir kongre tebliği olarak sunulmuş ve sonrasında alınan bir davet ile İngiltere’de kitap bölümü olarak kaleme alınmıştır.

Aslan, A. E. & Kırıkkanat, B. (2014). Design of Creative Thinking Training For Primary School Students. 14-16 , March 2014, Prague, Czech Republic:  9th Global Conference Creative Engagements: Thinking With Children

Aslan, E. (2014). Educational Design for Creative Thinking in Creativity in Educational Research and Practice. Elena Xeni (Ed.) . Oxford: ID Press. ISBN.  978-1-84888-308-6

http://www.interdisciplinary.net/publishing/?s=creative+education&submit=Search

 

Konuya ilişkin bilimsel makaleler kütüphane  menüsünden bulunabilir.