Bu sayfada testler hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. Burada bahsedilen tüm testleri  kendine ve çocuğuna aldırmak isteyenler iletişim  mail adresine  başvurabilirler.

3.TORRANCE YARATICI DÜŞÜNME TESTİ

E.Paul Torrance tarafından ilk nüshası 1966 yılında geliştirilmiş ve son kez de 1984 yılında revize edilmiştir. Uluslararası ölçekte en fazla kullanılan ve sağlam bir geçerlik güvenirlik temeli olan yaratıcı düşünme testidir. Testin Türkiye kullanım hakkı bana aittir. Sözel ve şekilsel yaratıcılık olarak iki boyutta ve 21 alt puan türüne göre yaratıcılığı ölçümlemektedir. Anaokulundan yetişkinliğe kadar tüm yaş grupları için Türkçe versiyonu tarafımdan geliştirilmiştir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir.

.

TESTİN ADI Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
YAŞ GRUBU 5 yaş  ile  yetişkinlik
SÜRESİ 70-75  dak.
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test uluslararası düzeyde  yaratıcılığı iki ayrı boyutta performansa dayalı olarak ölçümleyebilmektedir.  Sözel ve şekilsel yaratıcılık

Sözel yaratıcılık: Yaratıcı düşünme  becerisini  sözel uyarıcılara bağlı olarak ölçümlemektedir.

zekâ türü mantık temeline dayalı sözel, uzamsal veya sayısal veriler üzerine düşünebilme becerilerini ölçümlemektedir.

 

Pratik zekâ türü ise, zekânın günlük hayattaki problemlerle karşılaşıldığında uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. Türkçe hiçbir testte bulunmayan bu zekâ türü testin en büyük orijinalliğidir.

 

Yaratıcı zekâ olaylara ve olgulara farklı bakış açısı ile bakabilme ve hayal gücünü üretime dönük olarak kullanabilme becerisini ölçmektedir.

 

Testin orijinali Yale Üniversitesi Çocuk uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilmiş olup Türkiye testin geliştirilmesi projesine ortaktır. Bu bağlamda Türkçe versiyonu geliştirilmiştir.

 

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.