Bu sayfada testler hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. Burada bahsedilen tüm testleri  kendine ve çocuğuna aldırmak isteyenler iletişim  mail adresine  başvurabilirler.

Yaratıcı düşünce ölçümü

Test uygulama

 

Okul öncesinden yetişkin yaş grubuna kadar yaratıcı düşünme becerisi testleri uygulama ve raporlama yapılmaktadır. Testin sonucu olarak 21 alt yaratıcılık puanına göre bir rapor hazırlamak mümkün olmaktadır. Sözel ve şekilsel yaratıcılık ölçümlenebilmektedir.   Test doğrudan yaratıcı düşünme performansını ölçümlemeye yöneliktir.  Randevu alınarak uygulama yapılmaktadır. Randevu için :  esra.aslan@istanbul.edu.tr

 

TESTİN ADI Torrance Yaratıcı Düşünme Testeri
YAŞ GRUBU 5 yaş  ile  yetişkinlik
SÜRESİ 70-75  dak.
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test uluslararası düzeyde  yaratıcılığı iki ayrı boyutta performansa dayalı olarak ölçümleyebilmektedir.  Sözel ve şekilsel yaratıcılık

Sözel yaratıcılık: Yaratıcı düşünme  becerisini  sözel uyarıcılara bağlı olarak ölçümlemektedir.

zekâ türü mantık temeline dayalı sözel, uzamsal veya sayısal veriler üzerine düşünebilme becerilerini ölçümlemektedir.

 

Pratik zekâ türü ise, zekânın günlük hayattaki problemlerle karşılaşıldığında uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. Türkçe hiçbir testte bulunmayan bu zekâ türü testin en büyük orijinalliğidir.

 

Yaratıcı zekâ olaylara ve olgulara farklı bakış açısı ile bakabilme ve hayal gücünü üretime dönük olarak kullanabilme becerisini ölçmektedir.

 

Testin orijinali Yale Üniversitesi Çocuk uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilmiş olup Türkiye testin geliştirilmesi projesine ortaktır. Bu bağlamda Türkçe versiyonu geliştirilmiştir.

 

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.

Wisc-R genel zeka testi ölçümü

Test uygulama

 

Altı yaşından 16 yaşına kadar genel zekâ kapasitesini ölçümlemeye yönelik zekâ testi uygulaması uzman kişiler tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır. Randevu alınarak uygulama yapılmaktadır. Randevu için :  esra.aslan@istanbul.edu.tr

 

TESTİN ADI Wisc-R  Genel Zekâ Testi
YAŞ GRUBU 6-16 yaş
SÜRESİ 2 – 2,5 saat
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test sözel ve performans olmak üzere iki ayrı boyutta zekâyı ölçebilmektedir.  Sözel kısımda;

1. Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun sosyal ve akademik çevresiyle etkileşimiyle aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

2.Benzerlikler: Çocuğun iki farklı uyarıcının detaylarını gözlemleme ve soyutlama yeteneği test edilir.

3. Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemlere tepkileri ölçülür.

4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğun kelime dağarcığı ölçülür.

5. Yargılama: Çocuğun mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemlere yanıtları incelenir.

6. Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel hafızası ölçümlenir.

Performans kısmında;

1.      Resim tamamlama: Çocuğun görsel bir uyarıcıdaki eksiklikleri genel gözlemlerine dayanarak bulması istenir.

2.     Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini fark edebilme ve buna göre bir dizi oluşturabilmesi beklenir.

3.     Küplerle desen oluşturma: İki boyutlu bir nesneyi Üç boyutlu forma aktarabilmesi beklenir.

4.     Şifre:  Simgeler arsındaki bağlantıyı fark etme ve karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmesi beklenir.

5.     Labirentler: El-göz uyumunun yanı sıra el becerisi ve dikkat de ölçümlenmektedir.

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.

Arora Zekâ testi ölçümü

Test uygulama

Türkçe hiçbir testte olmayan özellikleri içeren zekâ testinde yaratıcılık, analitik zekânın yanı sıra zekânın günlük hayatta ne kadar kullanılabildiğine ilişkin bir ölçüm de yapılabilmektedir. Test sonucu olarak 4 ayrı boyutta puan elde edilmektedir. Uzman kişiler tarafından puanlama ve uygulama yapılabilmektedir. Randevu alınarak uygulama yapılmaktadır. Randevu için :  esra.aslan@istanbul.edu.tr

 

 

TESTİN ADI ARORA Genel Zekâ Testi
YAŞ GRUBU 9-12 yaş
SÜRESİ 2 saat
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test zekâyı üç ayrı boyutta ölçebilmektedir. Analitik Zekâ, Pratik Zekâ ve Yaratıcı Zekâ

Analitik zekâ: Bu zekâ türü mantık temeline dayalı sözel, uzamsal veya sayısal veriler üzerine düşünebilme becerilerini ölçümlemektedir.

 

Pratik zekâ türü ise, zekânın günlük hayattaki problemlerle karşılaşıldığında uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. Türkçe hiçbir testte bulunmayan bu zekâ türü testin en büyük orijinalliğidir.

 

Yaratıcı zekâ olaylara ve olgulara farklı bakış açısı ile bakabilme ve hayal gücünü üretime dönük olarak kullanabilme becerisini ölçmektedir.

 

Testin orijinali Yale Üniversitesi Çocuk uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilmiş olup Türkiye testin geliştirilmesi projesine ortaktır. Bu bağlamda Türkçe versiyonu geliştirilmiştir.

 

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.

Yaratıcı Düşünme Algısı testi

Test uygulama

Yaratıcı düşünme  ölçümü için geniş bir yaş grubuna uygulanabilmektedir.  Testin  uygulaması kolay ve hızlıdır. Uzmanlar tarafında uygulanmakta ve raporlanmaktadır. Randevu alınarak uygulama yapılmaktadır. Randevu için :  esra.aslan@istanbul.edu.tr

 

 

 

 

TESTİN ADI Khatena- Torrance Yaratıcı Düşünme  Algısı Testi
YAŞ GRUBU 5 yaş- Yetişkin
SÜRESİ 35  dak.
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test yaratıcı düşünme becerisini sözel ve şekilsel yaratıcılık olmak üzere iki ayrı boyutta ölçümleyebilmektedir. Performansa dayalı olarak ölçüm yapan uluslararası kullanımı olan bir testtir.

 

Sözel yaratıcılık: Yaratıcı

Düşünme becerisini sözel uyarıcılara bağlı olarak ölçümlemektedir. Yedi alt testi içermektedir.

 

Şekilsel Yaratıcılık: Şekilsel uyarıcılara  bağlı olarak  yaratıcı  düşünme becerisini ölçümlemektedir.

Her iki formu da kâğıt kalem testi şeklinde uygulanmaktadır.

 

Testin orijinali İngilizce olup Türkçe versiyonu yasal kontrat ile Prof. Dr. Ayşe Esra Aslan tarafından yapılmıştır. Tüm yaş grupları için Türkiye verileri elde edilmiştir.

 

Testin uygulaması ve puanlaması özel eğitim ve sertifika gerektirmektedir.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde, işe alımda kullanılabilmektedir.

Tills

Test uygulama

 

Okuma ve yazma güçlüğü ilkokul döneminin temel sorunlarından biri olup, teşhis ve tedavisi uzmanlık gerektirmektedir. Tills adlı test bireyin okuma ve yazma güçlüğünün kaynaklarını keşfetme ve bireysel eğitim planı hazırlamaya olanak vermektedir. Uygulanması ve yorumlanması uzmanlık gerektirmektedir. Sertifikalı uzman tarafından uygulanmakta ve raporlanmaktadır.

 

Randevu alınarak uygulama yapılmaktadır. Randevu için :  esra.aslan@istanbul.edu.tr

 

 

TESTİN ADI Tills öğrenme güçlüğü testi
YAŞ GRUBU 5 yaş  ile  yetişkinlik
SÜRESİ 2 – 2,5 saat
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel test
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Alt testleri şunlardır:

Dil bozuklukları

Disgrafi

Disleksi

Seçici dikkat ,

Kısa süreli bellek,

Çalışan bellek ve

Uzun süreli bellek

Sosyal beceriler ve sosyal çevre ile ilişkiler

Testi Türkçe versiyonu geliştirilmiştir.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Okuma yazma güçlüğü  eğitsel destek programı ( BEP) hazırlamak için veri sağlamaktadır.