Bu sayfada testler hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. Burada bahsedilen tüm testleri  kendine ve çocuğuna aldırmak isteyenler iletişim  mail adresine  başvurabilirler.

1.WİSC-R ZEKA TESTİ

David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış ve yıllar içinde revize edilmiş  uluslararası geçerliği olan  bir zekâ testidir. Yetişkin ( WAIS) ve çocuk formu vardır. WISC-R Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Sözel ve performansa  dayalı olarak akademik başarıyı tahmine yönelik sonuçlar vermektedir. En son revizyonu Türkçeye formu oluşturulan Wisc 4  formu mevcuttur. Bireysel olarak uygulanabilmektedir.

2.ARORA BİLİŞSEL YETENEK TESTİ

Sternberg in üçlü Zekâ Kuramı’na dayalı olarak geliştirilmiş  yeni ve orijinal bir zeka testidir. Diğer zekâ testlerinden farklı olarak analitik zekânın yanı sıra uygulama ve yaratıcı zekâyı da aynı test kapsamında ölçmektedir. Türkçe versiyonu  geliştirilmiştir. En orijinal yanı üç ayrı bilişsel boyutu bir arada ölçmesi, ve zekânın günlük hayattaki kişi başarısını etkisini ölçümlemesidir.  Test 9-12 yaş için uygulanabilmektedir. Türkçe versiyounu uygulamaları devam etmektedir. Bireysel veya grup  olarak uygulanabilmektedir.

3.TORRANCE YARATICI DÜŞÜNME TESTİ

E.Paul Torrance tarafından ilk nüshası 1966 yılında geliştirilmiş ve son kez de 1984 yılında revize edilmiştir. Uluslararası ölçekte en fazla kullanılan ve sağlam bir geçerlik güvenirlik temeli olan yaratıcı düşünme testidir. Testin Türkiye kullanım hakkı bana aittir. Sözel ve şekilsel yaratıcılık olarak iki boyutta ve 21 alt puan türüne göre yaratıcılığı ölçümlemektedir. Anaokulundan yetişkinliğe kadar tüm yaş grupları için Türkçe versiyonu tarafımdan geliştirilmiştir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir.

4.DUYGUSAL ZEKÂ ÖLÇEĞİ

BarOn EQ-i, Dr. Reuven Bar-On’un 1997 yılında geliştirdiği, duygusal zekâ boyutlarını ölçen 133 maddelik, 1’den 5’e doğru artan derecelendirme ölçeğine göre yanıtlanan bir kâğıt-kalem testidir. Kişilerarası, Kişiye özgü, Stres Yönetimi / Denetimi, Uyumluluk ve Genel Mizaç. Olmak üzere beş temel ölçek ve  kendi içinde iki ila beş alt ölçeğe ayrılmıştır.

Kişilerarası ölçeği üç alt ölçek oluşturmaktadır:

Empati, Sosyal Sorumluluk ve Kişilerarası İlişkiler.

Uyumluluk ölçeği üç alt ölçek oluşturmaktadır: Gerçeklik Değerlendirmesi, Esneklik ve Problem Çözme.

Dördüncü ölçek olan Stres Denetimi iki alt ölçek üzerinden ölçülmektedir: Stres Tolerasyonu ve Dürtü Kontrolü .

Beşinci ölçek olan Genel Mizaç ölçeği iki alt ölçekte ölçülmektedir: İyimserlik ve Mutluluk.  Testin yetişkin yaş grubu için geçerlik ve güvenirliği danışmanı olduğum Özlem Mumcuoğlu tarafından yüksek lisans tezi olarak yapılmış ve yüksek geçerlik güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir.

5.YARATICILIK ALGISI TESTİ

Test 1998 yılında J. Khatena ve E.P. Torrance tarafından geliştirilmiştir. 6-17 yaş arasındaki normal ve üstün yetenekli öğrencilere uygulanabilmektedir. Ayrıca  18 yaş üstü yetişkinden oluşan geniş bir örneklemden veri toplanmıştır.

Türkçe versiyonu geliştirilmiştir. İki alt bölümden oluşan hızlı ve kolay cevaplandırılabilen bir yaratıcı düşünme testidir. Ne tür bir insansınız”  “Kendim hakkında bir şeyler alt boyutlarıdır. Bireysel ve grup testi olarak uygulanabilmektedir