Bu sayfada testler hakkında kısa bilgiler bulunmaktadır. Burada bahsedilen tüm testleri  kendine ve çocuğuna aldırmak isteyenler iletişim  mail adresine  başvurabilirler.

1.WİSC-R ZEKA TESTİ

David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış ve yıllar içinde revize edilmiş  uluslararası geçerliği olan  bir zekâ testidir. Yetişkin ( WAIS) ve çocuk formu vardır. WISC-R Çocuk Zekâ Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Sözel ve performansa  dayalı olarak akademik başarıyı tahmine yönelik sonuçlar vermektedir. En son revizyonu Türkçeye formu oluşturulan Wisc 4  formu mevcuttur. Bireysel olarak uygulanabilmektedir.

 

TESTİN ADI Wisc-R  Genel Zekâ Testi
YAŞ GRUBU 6-16 yaş
SÜRESİ 2 – 2,5 saat
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test sözel ve performans olmak üzere iki ayrı boyutta zekâyı ölçebilmektedir.  Sözel kısımda;

1. Genel Bilgi: Bu bölümde çocuğun sosyal ve akademik çevresiyle etkileşimiyle aldığı genel kültür bilgileri sorulur.

2.Benzerlikler: Çocuğun iki farklı uyarıcının detaylarını gözlemleme ve soyutlama yeteneği test edilir.

3. Aritmetik: Süre sınırı olmakla birlikte, aritmetik işlemler ve problemlere tepkileri ölçülür.

4. Sözcük Dağarcığı: Çocuğun kelime dağarcığı ölçülür.

5. Yargılama: Çocuğun mantık ve muhakeme becerisini ölçecek problemlere yanıtları incelenir.

6. Sayı Dizisi: Çocuğun işitsel hafızası ölçümlenir.

Performans kısmında;

1.      Resim tamamlama: Çocuğun görsel bir uyarıcıdaki eksiklikleri genel gözlemlerine dayanarak bulması istenir.

2.     Resim düzenleme: Resimlerdeki sebep-sonuç ilişkisini fark edebilme ve buna göre bir dizi oluşturabilmesi beklenir.

3.     Küplerle desen oluşturma: İki boyutlu bir nesneyi Üç boyutlu forma aktarabilmesi beklenir.

4.     Şifre:  Simgeler arsındaki bağlantıyı fark etme ve karışık görselleri düzenleyerek şifre çözmesi beklenir.

5.     Labirentler: El-göz uyumunun yanı sıra el becerisi ve dikkat de ölçümlenmektedir.

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.

2.ARORA BİLİŞSEL YETENEK TESTİ

Sternberg in üçlü Zekâ Kuramı’na dayalı olarak geliştirilmiş  yeni ve orijinal bir zeka testidir. Diğer zekâ testlerinden farklı olarak analitik zekânın yanı sıra uygulama ve yaratıcı zekâyı da aynı test kapsamında ölçmektedir. Türkçe versiyonu  geliştirilmiştir. En orijinal yanı üç ayrı bilişsel boyutu bir arada ölçmesi, ve zekânın günlük hayattaki kişi başarısını etkisini ölçümlemesidir.  Test 9-12 yaş için uygulanabilmektedir. Türkçe versiyounu uygulamaları devam etmektedir. Bireysel veya grup  olarak uygulanabilmektedir.

.

TESTİN ADI ARORA Genel Zekâ Testi
YAŞ GRUBU 9-12 yaş
SÜRESİ 2 saat
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test zekâyı üç ayrı boyutta ölçebilmektedir. Analitik Zekâ, Pratik Zekâ ve Yaratıcı Zekâ

Analitik zekâ: Bu zekâ türü mantık temeline dayalı sözel, uzamsal veya sayısal veriler üzerine düşünebilme becerilerini ölçümlemektedir.

 

Pratik zekâ türü ise, zekânın günlük hayattaki problemlerle karşılaşıldığında uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. Türkçe hiçbir testte bulunmayan bu zekâ türü testin en büyük orijinalliğidir.

 

Yaratıcı zekâ olaylara ve olgulara farklı bakış açısı ile bakabilme ve hayal gücünü üretime dönük olarak kullanabilme becerisini ölçmektedir.

 

Testin orijinali Yale Üniversitesi Çocuk uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilmiş olup Türkiye testin geliştirilmesi projesine ortaktır. Bu bağlamda Türkçe versiyonu geliştirilmiştir.

 

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.

3.TORRANCE YARATICI DÜŞÜNME TESTİ

E.Paul Torrance tarafından ilk nüshası 1966 yılında geliştirilmiş ve son kez de 1984 yılında revize edilmiştir. Uluslararası ölçekte en fazla kullanılan ve sağlam bir geçerlik güvenirlik temeli olan yaratıcı düşünme testidir. Testin Türkiye kullanım hakkı bana aittir. Sözel ve şekilsel yaratıcılık olarak iki boyutta ve 21 alt puan türüne göre yaratıcılığı ölçümlemektedir. Anaokulundan yetişkinliğe kadar tüm yaş grupları için Türkçe versiyonu tarafımdan geliştirilmiştir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir.

.

TESTİN ADI Torrance Yaratıcı Düşünme Testi
YAŞ GRUBU 5 yaş  ile  yetişkinlik
SÜRESİ 70-75  dak.
UYGULANACAK KİŞİ SAYISI Bireysel veya grup testi olarak uygulanabilir
ÖLÇTÜĞÜ ÖZELLİKLER VE TESTİN ÖZELLİKLERİ Test uluslararası düzeyde  yaratıcılığı iki ayrı boyutta performansa dayalı olarak ölçümleyebilmektedir.  Sözel ve şekilsel yaratıcılık

Sözel yaratıcılık: Yaratıcı düşünme  becerisini  sözel uyarıcılara bağlı olarak ölçümlemektedir.

zekâ türü mantık temeline dayalı sözel, uzamsal veya sayısal veriler üzerine düşünebilme becerilerini ölçümlemektedir.

 

Pratik zekâ türü ise, zekânın günlük hayattaki problemlerle karşılaşıldığında uygulama sonuçlarına dayanmaktadır. Türkçe hiçbir testte bulunmayan bu zekâ türü testin en büyük orijinalliğidir.

 

Yaratıcı zekâ olaylara ve olgulara farklı bakış açısı ile bakabilme ve hayal gücünü üretime dönük olarak kullanabilme becerisini ölçmektedir.

 

Testin orijinali Yale Üniversitesi Çocuk uygulama ve araştırma merkezinde geliştirilmiş olup Türkiye testin geliştirilmesi projesine ortaktır. Bu bağlamda Türkçe versiyonu geliştirilmiştir.

 

Test ile uluslararası boyuta ölçüm yapılabilmesi mümkündür.

TEST SONUÇLARI İLE YAPILABİLECEK YÖNLENDİRMELER Testin sonuçları akademik yönlendirme,  meslek seçiminde kullanılabilmektedir.

4.DUYGUSAL ZEKÂ ÖLÇEĞİ

BarOn EQ-i, Dr. Reuven Bar-On’un 1997 yılında geliştirdiği, duygusal zekâ boyutlarını ölçen 133 maddelik, 1’den 5’e doğru artan derecelendirme ölçeğine göre yanıtlanan bir kâğıt-kalem testidir. Kişilerarası, Kişiye özgü, Stres Yönetimi / Denetimi, Uyumluluk ve Genel Mizaç. Olmak üzere beş temel ölçek ve  kendi içinde iki ila beş alt ölçeğe ayrılmıştır.

Kişilerarası ölçeği üç alt ölçek oluşturmaktadır:

Empati, Sosyal Sorumluluk ve Kişilerarası İlişkiler.

Uyumluluk ölçeği üç alt ölçek oluşturmaktadır: Gerçeklik Değerlendirmesi, Esneklik ve Problem Çözme.

Dördüncü ölçek olan Stres Denetimi iki alt ölçek üzerinden ölçülmektedir: Stres Tolerasyonu ve Dürtü Kontrolü .

Beşinci ölçek olan Genel Mizaç ölçeği iki alt ölçekte ölçülmektedir: İyimserlik ve Mutluluk.  Testin yetişkin yaş grubu için geçerlik ve güvenirliği danışmanı olduğum Özlem Mumcuoğlu tarafından yüksek lisans tezi olarak yapılmış ve yüksek geçerlik güvenirlik katsayıları elde edilmiştir. Bireysel veya grup olarak uygulanabilmektedir.

5.YARATICILIK ALGISI TESTİ

Test 1998 yılında J. Khatena ve E.P. Torrance tarafından geliştirilmiştir. 6-17 yaş arasındaki normal ve üstün yetenekli öğrencilere uygulanabilmektedir. Ayrıca  18 yaş üstü yetişkinden oluşan geniş bir örneklemden veri toplanmıştır.

Türkçe versiyonu geliştirilmiştir. İki alt bölümden oluşan hızlı ve kolay cevaplandırılabilen bir yaratıcı düşünme testidir. Ne tür bir insansınız”  “Kendim hakkında bir şeyler alt boyutlarıdır. Bireysel ve grup testi olarak uygulanabilmektedir