Sözel ve performansa dayalı olarak zekâyı uluslararası düzeyde ölçen bir zekâ testidir. Uygulaması ve değerlendirilmesi sertifikalı uzmanlar tarafından yapılmaktadır.  6–16 yaş grubuna uygulanabilmektedir… Zekâ geriliği, üstün zekâ, özel öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği gibi birçok alanda tanı koyma amaçlı kullanılmaktadır. Zekânın analitik kısmını ölçmesi nedeniyle kısıtlılıkları vardır ancak doğru ölçüm yapma açısından güvenilir bir araçtır. Aynı zamanda çocuğun başat yönleri, hangi alanlarda daha başarılı olabileceği, soyut ve somut düşünme becerileri, muhakeme, kısa ve uzun süreli bellek, sosyal zekâ gibi alanlardaki performansına göre mesleki yönlendirilmesi için test sonuçları kullanılabilir.

Süresi:  120 dk.

Yaş grubu: 5 yaş  ile  yetişkinlik

Uygulama şekli: Bireysel

Randevu alınarak uygulama yapılmaktadır.

Randevu için :  info@yaraticilikenstitusu.com

veya esra.aslan@istanbul.edu.tr