İlkokul ve ortaokul öğretmenleri için öğrencilerinin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme yöntem ve tekniklerini içeren eğitim atölyeleri düzenlenmektedir. Süre ve içerik okulun ihtiyaçlarına bağlı olarak düzenlenebilmektedir…..  Atölye içeriğinin ana temaları şunlardır:

 • Yaratıcılık kavramı oluşturma
 • Yaratıcı öğrenciyi tanıma
 • Yaratıcı ürün geliştirme teknikleri
 • Yaratıcı eğitim ortamı oluşturma
 • Yaratıcı düşünme sürecini yönetme
 • Yaratıcı ürün değerlendirme
 • Yaratıcılık ölçümü
 • Yaratıcı düşünme etkinlik örnekleri

 

Yaratıcı düşünme atölye katılımcılarının kendi yaratıcı düşünme becerileri hakkında farkındalık kazandırmak ve yaratıcı sınıf liderliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır. Atölye uygulamalı öğretim formatında yürütülmektedir.

Eğitimler yüz yüze ve online düzenlenebilmektedir.

Referanslar

 • Yüzyıl Işıl Okulları
 • TED Gaziantep Koleji
 • TED Malatya koleji
 • TED Kayseri koleji
 • TED Ankara
 • TED Zonguldak Karabük Koleji
 • TED Antalya Koleji
 • TED Mersin Koleji
 • TED Polatlı Koleji
 • TED Konya Karaman
 • Fen Bilimleri Okulları Ataşehir
 • Fen Bilimleri Okullar Yakacık